Waarom de Twitter API als microblogging standaard een slecht idee is

Begin december kondigde WordPress aan een Twitter compatible API te publiceren. Alle Twitter applicaties zouden door middel van het veranderen van de API url opeens ook blogposts kunnen lezen en schrijven, door middel van mentions kunnen commenten op een post en blogposts zouden tevens kunnen worden voorzien van geolocations. Niet veel later volgde Tumblr met een vergelijkbare API en de blogposts over deze geweldige ontwikkeling waren legio. Dave Winer schreef bijvoorbeeld:

All of a sudden things are exciting again!!

If Facebook were to implement the Twitter API that would be it. We’d have another FTP or HTTP or RSS

En dat is waar de gedachtengang verkeerd gaat. Dave gaat er van uit dat een Open Standaard wordt gecreëerd door adoptie. Wat er op dit ogenblik eigenlijk gebeurt is dat een proprietary platform door zijn succes verheven wordt als standaard. De HTTP en FTP standaarden zijn niet tot stand gekomen omdat het veel gebruikt werd door een dominante partij. Dat is het verhaal van Microsoft’s doc formaat bijvoorbeeld. Nee, HTTP en FTP zijn (door-) ontwikkeld na overleg en discussie, zodat de standaard geschikt is voor de verschillende toepassingen. De Twitter API is geschreven voor Twitter en als Twitter besluit zijn API te veranderen dan kan dat en zullen ze dat ook doen.

Facebook kondigde 3 weken geleden een gedeelte van zijn API niet langer te ondersteunen per 20 december en enkel nog de nieuwe Stream API’s in bedrijf te houden. Google deed dat een tijd geleden ook met de tot standaard verheven Metablog API van Blogger; Blogger ging over naar gData. Microsoft stapte met office 2007 over op docx, wat niet langer compatible was met doc. Daar hebben ze alle recht toe, maar breken daardoor wel de backwards compatibility van deze ‘standaarden’. Weg nieuwe ‘open standaard’.

De Twitter API is daarnaast ook nog zeer beperkt. Het bied geen ondersteuning voor het uploaden van media bijvoorbeeld, wat voor WordPress en Tumblr eigenlijk essentieel is. Het gevaar bestaat dus dat er extensies op de Twitter API komen die wel of niet ondersteunt gaan worden door de verschillende partijen.

Er is echter een Open Standaard die prima zou voldoen, namelijk Open Social. Open Social is vergelijkbaar met F8 van Facebook en wordt ondersteunt door Google, MySpace, Netlog, Hyves en Yahoo!. Het biedt onder andere API’s voor het leggen van vriendschappen, aanmaken en ophalen van profielen, uploaden van media, het achterlaten en tonen van reacties en status updates. Het wordt door grote partijen ondersteunt en actief doorontwikkeld. Open Social is initieel ontwikkeld als Widget platform, maar is dankzij zijn recentelijke API’s nu ook goed te gebruiken om koppelingen te leggen tussen sociale netwerken.

De open standaarden zijn er dus al. Open Social zou prima geschikt kunnen zijn als alternatief op de Twitter API. Laten we dus alsjeblieft niet een beperkte en gesloten API uitroepen tot standaard enkel en alleen omdat er veel mobiele applicaties voor zijn geschreven. We zouden veel beter energie kunnen steken in het oproepen tot het verder openstellen van Twitter door open standaarden te gaan ondersteunen. Bij deze….

Update: Aan de hand van de comment van Pascal Van Hecke heb ik een en ander aangepast. RSS is geen open standaard, maar initieel ontwikkeld door Netscape. ActivityStrea.ms is niet geschikt als alternatief voor de Twitter API. Zie comments.


We built GroundControl to execute the ideas in this article. It puts our way of working, portfolio management, and innovation accounting in one place where innovation managers and corporate startups work seamlessly together. See How GroundControl Works.