OpenSocial is geen Data Portability!

Tijdens mijn werk als consultant bij Telegraaf Media Nederland heb ik de afgelopen maanden gemerkt dat er over OpenSocial voornamelijk één groot misverstand bestaat; men denkt dat OpenSocial hetzelfde is als Data Portability. Hoe vaak je het ook uitlegt, het is een hardnekkig en moeilijk te vernietigen vooroordeel. Daarom nog éénmaal de opmerking (lees: OpenSocial is geen Data Portability!!) en vooral ook de uitleg wat het dan wel is

OpenSocial

Hmm.. oke, OpenSocial is dus geen Data portability, maar wat is het dan wel? Ten eerste is het zwaar overrated. Natuurlijk is het belangrijk, maar voornamelijk belangrijk voor ontwikkelaars en in mijn ogen veel minder voor de gebruikers. OpenSocial is namelijk niets anders dan een standaard voor Widgets, en specifieker nog een standaard waarin bepaald is hoe een Widget met de site waarop hij staat kan praten. Dus een Widget gebouwd op OpenSocial werkt op Hyves, MySpace en iGoogle (onder andere), zonder dat er voor elke site een ‘eigen’ versie gebouwd hoeft te worden.

Google heeft het ooit geillustreerd in het volgende plaatje:

Het gaat er dus om dat een ontwikkelaar voor alle aangesloten sites maar 1 Widget hoeft te bouwen en rekening hoeft te houden met maar 1 API, ipv voor elke losse site een nieuwe API te hoeven leren.

Is dat alles?

Ja, dat is voorlopig alles.. OpenSocial is trouwens wel bezig met enkele API’s, waarmee sites onderling kunnen gaan communiceren (ipv enkel Widgets met zijn/haar hosts), maar ook dat is natuurlijk niet meer dan een standaard die het leven van ontwikkelaars versimpelen zal.

En Data Portability? Hoe zit het daar dan mee? Daar kom ik binnenkort uitgebreid op terug.


We built GroundControl to execute the ideas in this article. It puts our way of working, portfolio management, and innovation accounting in one place where innovation managers and corporate startups work seamlessly together. See How GroundControl Works.